Kontaktivorm

Oleme oma klientidele usaldusväärseks ja kindlaks partneriks, kuna suudame kaasa rääkida kogu kontseptsiooni väljatöötamise algusest alates.

Kontaktivorm

Masinaehitus

Masinaehitus

Me pakume klientidele terviklikku masinaehituse teenust.

Kaasaegsed projektijuhtimise tarkvarad ja töömeetodid tagavad selle, et me peame lubatud tähtaegadest kinni ja püsime eelarve piirides.

Üks terviklik masinaehituse projekt koosneb järgnevatest etappidest:

 • Projektijuhtimine
 • Komponentide hankimine ja valmistamine
 • Seadme koostamine
 • Seadme käivitamine ja testimine
 • Paigaldustööd
 • Järelhooldus ja tehniline tugi

Vajadusel on meil võimekus aidata ka tootearendusega nii mehaanika-, elektri- kui ka automaatikasüsteemide projekteerimisel.

Elektroonikatööstus

Autotööstus

Puidutööstus

Energeetikatööstus

Masinaehitusprojekti juhtimine samm-sammult

Põhjalik analüüs ja planeerimine

Kaardistame kogu masinaehituse protsessi ja määrame prioriteedid. Paneme paika mõõdikud. Valime sobiva tehnoloogia ja koostekomponendid.

Me oleme veendunud, et väga korralik eeltöö ja täpsed kalkulatsioonid annavad lõviosa projekti õnnestumiseks.

Projekti ja hinnapakkumise esitlemine. Konfidentsiaalsusleping

Me ei saada teile lihtsalt pikka pdf-faili, vaid tuleme kohale ja räägime teiega kõigest täpsemalt – me ei ole tavaline teenusepakkuja, vaid näeme oma tööd kui partnerlust.

Meie eelarved on väga detailsed ja selgitused põhjalikud. Nii saame kiiresti vastata kõikidele teie meeskonna küsimustele ja teha vajalikke muudatusi kiiremini.

Sõlmime nii klientidega kui ka tarnijatega konfidentsiaalsuslepingud.

Komponentide hankimine ja valmistamine

Oleme teinud pikalt tööd, et leida partnerid, kellelt hankida kvaliteetseid tooteid parima võimaliku hinna ja tarneaegadega turul.

Masinaehitusliku projekti raames hangime kõik ostutooted oma hoolikalt valitud ja kvalifitseerimisnõuetele vastavatelt edasimüüjatelt.

Pika tegutsemisaja jooksul oleme suutnud luua suurepärase partnerite võrgustiku, et ka tänastes keerulistes oludes pakkuda kiireid tarneaegu!

Tootmis- ja koostamistööd

Koostame ja todame teie poolt ette antud dokumentatsiooni alusel kogu seadme mehaanikasüsteemid.

Lisaks teostame ka kõik vajalikud elektri- ja automaatikasüsteemide paigaldustööd:

 • juhtkilbi koostamine
 • kaabeldus ja markeerimine
 • andurite ja täiturite paigaldustööd ja seadistamine
 • pingestamine
 • testimine

Tootmisprotsessi lõpus teostame kõik vajalikud testid ja pakendame seadmed väljastamiseks.

Seadme käivitamine ja testimine. Paigaldustööd

Toodetud seadmete testimine ja võimalike tõrgete likvideerimine on osa Smitechi standardprotseduuridest. Arendusosakond optimeerib nii seadme mehaanikat kui ka automaatikasüsteemi, et tagada parim võimalik tsükliaeg.

Üheks meie teenuseks on ka nn Factory Acceptance Testing (FAT)mis on nn tootmistest ja sertifitseerimisfirma juuresolekul saate veenduda, et seadmed vastavad nõutud standardile.

Suuremate seadmete puhul oleme valmis tootma seadme ka teie juures kohapeal, et vähendada liini liigutamisele kuluvat aega.

Järelhooldus ja tehniline tugi. Koolitus

Masinaehituse projekti lõpetame järelteenustega:

 • varuosade hankimine, tootmine ja hoiustamine
 • seadmete uuendamine ja ümberehitustööd
 • hoolduslepingu alusel hooldustööde teostamine
 • liinide kolimine ja paigaldustööd
 • tootmispersonali koolitamine

Tehtud tööd

Automation engineer working

Moodulmaja koosteliin

Koostöös mehaanika inseneribürooga arendasime kliendile välja koosteliini moodulmajade tootmiseks. Tootsime kogu mehaanikasüsteemid, projekteerisime elektri- ja automaatikasüsteemid, arendasime tarkvara ning käivitasime seadme kliendi tootmises.